Dittmajer i Wspólnicy: stawiamy na zaangażowanie!

18-02-2013 | Grasz o staż, wywiad z mec. Maciejem Dittmajerem

Dlaczego Kancelaria Dittmajer i Wspólnicy zdecydowała się dołączyć do grona Fundatorów "Grasz o staż"?

Jesteśmy młodą kancelarią, otwartą na rozwój i współpracę ze studentami i absolwentami prawa. Osoby, które stanowią trzon kancelarii, posiadają duże doświadczenie i wiedzę, którą dzielą się z praktykantami i stażystami. Cenimy ich zaangażowanie, otwartość na zdobywanie doświadczeń i wiedzy. Obecność w konkursie "Grasz o staż" daje nam możliwość poznania właśnie takich studentów, dla których prawo jest pasją. Pamiętam konkurs z okresu, kiedy sam studiowałem. To bardzo ciekawa inicjatywa z punktu widzenia studentów i fundatorów. Myślę, że znając wzajemne oczekiwania i potencjał, można podjąć bardzo ciekawą współpracę z odpowiednimi osobami dla korzyści obu stron.

Jakimi kompetencjami powinien wykazać się laureat odbywający praktyki w Państwa Kancelarii?

O pasji i zaangażowaniu już mówiłem. Chęć nauki, komunikatywność i szybkość działania są bardzo ważne. Prawo ubezpieczeniowe, którym szczególnie się zajmujemy, wymaga specjalistycznej wiedzy. Od kandydatów oczekujemy znajomości procedury postępowania cywilnego, szeroko rozumianego prawa cywilnego. Mile widziane jest zainteresowanie dziedzinami z obszarów praktyki kancelarii. Wymagamy także znajomości języka angielskiego, pozwalającego na swobodne posługiwanie się nim w mowie i piśmie.

Z jakimi zagadnieniami z zakresu prawa zapozna się laureat "Grasz o staż", odbywający praktyki u Państwa?

Praktykanci mają szansę zastosować wiedzę uzyskaną na studiach i poszerzyć ją. Dowiadują się, na czym polega prawdziwe życie kancelarii, obsługa klientów, posługiwanie się specjalistyczną dokumentacją. Uczą się sporządzania projektów pism procesowych, opinii prawnych, udzielania wsparcia radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Jak doświadczenie związane z odbyciem praktyk w Państwa firmie może wpłynąć na przyszłość zawodową laureata?

Laureat, który w pełni wykorzysta szansę, jaką dają praktyki, będzie mógł rozwinąć umiejętność pracy zespołowej, a także analitycznego myślenia, organizacji własnego czasu pracy. Z niektórymi praktykantami podpisujemy umowę o pracę. Dla nich korzyść z odbycia praktyk w naszej kancelarii jest podwójna: zdobywa doświadczenie i pracę.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl