Radcowie i Adwokaci

Maciej
Dittmajer

radca prawny

Biuro Poznań

rozwiń

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Poznaniu.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2001 roku.

Specjalizuje się w problematyce prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa budowlanego. Jego doświadczenie obejmuje tworzenie produktów ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej i odpowiedzialności cywilnej, a także prowadzenie sporów ubezpieczeniowych na rzecz ubezpieczycieli, kompleksowe prowadzenie procesów inwestycyjnych oraz problematykę funkcjonowania podmiotów rynku medycznego.

Członek Zarządu Coris Lex Services sp. z o.o.

Współpracował też, m. in., z Concordia Polska TUW. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, dotyczących prawa ubezpieczeń.

Marek
Opiela

radca prawny

Biuro Warszawa

rozwiń

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i złożył egzamin radcowski z wyróżnieniem.

Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych (w szczególności ubezpieczenia ryzyk budowlanych, OC osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz OC lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej), roszczeń odszkodowawczych, w tym dotyczących tzw. błędów medycznych oraz spółek prawa handlowego.

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych (reprezentując, m.in., ubezpieczycieli i podmioty świadczące usługi medyczne), sporządzania opinii prawnych w toku postępowania likwidacji szkody oraz kompleksowej obsługi przedsiębiorców. Jest autorem publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń i postępowania cywilnego.

Izabela
Dittmajer-Sklepowicz

adwokat

Biuro Warszawa

rozwiń

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1997 roku. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej i uzyskaniu nominacji na stanowisko sędziowskie orzekała w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Po przeniesieniu do Warszawy, pełniła funkcję przewodniczącego jednego z wydziałów cywilnych, a w latach 2006-2008 orzekała w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności procesów ubezpieczeniowych.

Służy radą i pomocą podczas negocjowania porozumień oraz umów w obrocie biznesowym, pomaga w profesjonalnym prowadzeniu negocjacji i uczciwym rozstrzyganiu sporów, również na drodze ugodowej. Świadczy pomoc w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego, zmierzając do jak najlepszego zabezpieczenia interesów klientów w trudnych sytuacjach.

Michał
Jackowiak

radca prawny

Biuro Poznań

rozwiń

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2004 roku.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa pracy, prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje, między innymi, prowadzenie sporów ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie umów handlowych oraz prowadzenie procesów due diligence. W sprawach z zakresu prawa pracy posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, obsłudze przedsiębiorców oraz świadczenia pomocy osobom indywidualnym.

Agnieszka
Kargol

radca prawny

Biuro Poznań

rozwiń

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie administracyjnym, w szczególności w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego i roszczeń odszkodowawczych.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, zarówno reprezentując ubezpieczycieli, jak i klientów indywidualnych.

Wioletta
Niedźwiedzka

radca prawny

Biuro Warszawa

rozwiń

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w problematyce szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawem ubezpieczeń gospodarczych – prowadzenie sporów ubezpieczeniowych – oraz prawem dotyczącym obrotu nieruchomościami.

Biuro w Poznaniu

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel. +48 61 667 0260
fax +48 61 667 0261

e-mail: poznan@dittmajer.pl

Biuro w Warszawie

Saski Crescent
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. + 48 22 330 61 23
tel. + 48 22 820 10 20
fax. + 48 22 330 61 25

e-mail: warszawa@dittmajer.pl